KwalitietDe belangrijkste strategische kenmerken van MJ Verkerk Facilitair zijn een zeer ver doorgevoerde flexibiliteit, directe actie, klantvriendelijkheid, service en een persoonlijke benadering. Hierdoor kan een sterke vertrouwensrelatie met de klanten worden opgebouwd.

Personeel

Goed schoonmaken begint bij goed personeel waardoor u als opdrachtgever tevreden blijft. Binnen onze onderneming eisen wij dat iedereen op een bepaald niveau presteert zodat wij de kwaliteit kunnen waarborgen en bewaken. Wij beschikken over een enthousiast team en streven naar een langdurige samenwerking met ons personeel. Binnen ons bedrijf wordt het motto “hard werken en snel aanpakken” gehanteerd.

Scholing & Product gebruik

Ons personeel beschikt over opleiding, ervaring en vaardigheden om zorg te dragen voor een professionele uitvoering. Om de kennis van ons personeel op peil te houden, verzorgen we zowel interne als externe opleidingen. Voorafgaand aan de aanwijzing van taken wordt het personeel uitgebreid ingelicht. Daarnaast trainen we ons personeel ook op veilig gebruik van schoonmaakmiddelen, schoonmaak procedures en zaken op milieugebied. Al ons personeel ontvangt voortdurend training, beoordeling, ontwikkeling en steun van ervaren begeleiders/managers .

Kwaliteits Controle

Al het uitvoerende personeel wordt zorgvuldig gecontroleerd en beoordeeld door ervaren begeleiders. De interne kwaliteitsaudits dragen ertoe bij dat al ons personeel continu werkt aan het op peil houden van het kwaliteitssysteem en initiatieven neemt om de kwaliteit van de organisatie, de processen en de diensten te verbeteren. Deze kwaliteitsaudits worden uitgevoerd met behulp van het DKS controlesysteem (Dagelijkse Kontrole Systeem). Daarnaast maken we gebruik van een logboek waarin alle zaken worden vermeld die afwijken van de normale dagelijkse procesgang. Dit logboek is onder andere een onderdeel van de goede communicatiestructuur die wij opbouwen met onze opdrachtgever.

Calamiteiten

Onze onderneming beschikt over een calamiteitenservice. Dat wil zeggen dat wij 24/7 bereikbaarheidsservice verlenen. Zo kunnen wij snel en daadkrachtig optreden ingeval van calamiteiten.

Aansprakelijkheid

Onze onderneming is verzekerd tegen beroeps- en wettelijke aansprakelijkheid.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, de CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en het ARBO Convenant Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. Indien noodzakelijk zullen we een risicobeoordeling uit voeren, ervoor zorgen dat onze schoonmakers zich bewust zijn van eventuele risico’s en de juiste voorzorgsmaatregelen nemen.

Milieubewustzijn

Wij streven ernaar om producten te gebruiken die een zo gering mogelijke belasting op voor mens en omgeving.

Privacy en veiligheid

Wij zorgen ervoor dat te allen tijde alle klant gegevens vertrouwelijk worden gehouden. Ons personeel heeft gaat zorgvuldig om met uw privacy. Verder is al ons personeel zich bewust van uw veiligheid en neemt passende maatregelen om uw pand te allen tijde veilig achter te laten.

Gelijke Kansen

Wij behandelen al ons personeel met waardigheid en respect en bieden een discriminatievrije werkomgeving. MJ Verkerk Facilitair is een werkgever die gelijke kansen biedt. Wij zorgen ervoor dat alle medewerkers gelijk worden behandeld ongeacht van hun geslacht, burgerlijke staat, ras, huidskleur of nationaliteit. We hebben een eerlijk selectie- en toelatingsbeleid. Daarnaast wordt al ons personeel aangesteld , opgeleid en gepromoveerd strikt op basis van hun vaardigheden en capaciteiten.